Login for PhD students/staff at UCPH      Login for others
Good Clinical Practice (GCP) - monitorering af kliniske forskningsprojekter
Provider: Department of Nutrition, Exercise and Sports

Activity no.: 5464-18-06-31 
Enrollment deadline: 26-10-2018
PlaceDepartment of Nutrition Exercise and Sports
Date and time12.11.2018, at: 08:00 - 14.11.2018, at: 16:00
Regular seats35
Activity Prices:
  - Deltager/participant enrolled at Danish Universities0,00 kr.
  - Deltager/Participant outside UCPH7.500,00 kr.
  - Deltager/Participant from SCIENCE3.250,00 kr.
LecturersLe Lene Susanne Simon Stevner
Jens Rikardt Andersen
ECTS credits4,00
Contact personClaude Michele Mona    E-mail address: clmo@nexs.ku.dk
Enrolment Handling/Course OrganiserLe Lene Susanne Simon Stevner    E-mail address: less@nexs.ku.dk
Exam requirementsFor at bestå kurset og kunne tilmelde sig til eksamen, skal man have været fysisk tilstede i min. 80% af kursustiden. Alt fravær skal meldes og begrundes til de kursusansvarlige.
Exam formSkriftlig prøve
Exam detailsForm: skriftlig, essay + multiple choice-opgaver, uden hjælpemidler Bedømmelse: bestået/ikke bestået. (For at opnå resultatet "bestået" skal der skal være over 50% rigtige besvarelser).
Exam aidsWithout aids
Grading scalePassed / Not passed

Content
Baggrund

1. maj 2001 offentliggjorde EU et nyt direktiv med det formål at harmonisere medlemslandenes lovgivning og sagsbehandling i forbindelse med gennemførelsen af kliniske lægemiddelforsøg.

Direktivet forpligtede medlemslandene til inden den 1. maj 2003 at vedtage og offentliggøre de love og administrative bestemmelser, der var nødvendige for at efterkomme direktivet. Disse love og bestemmelser trådte i kraft 1. maj 2004.

En væsentlig konsekvens af direktivet var, at nu skulle alle kliniske forsøg med lægemidler følge retningslinjerne for International Council for Harmonisation - Good Clinical Practice (ICH-GCP). Denne pligt havde tidligere alene omfattet forsøg med nye lægemidler iværksat af et lægemiddelfirma.
Efter 1. maj 2004 skulle disse retningslinjer også følges ved lægemiddelforsøg iværksat af en uafhængig læge eller klinisk forsker.

ICH-GCP retningslinjerne skal sikre dokumentation for et lægemiddels kliniske egenskaber samt dokumentation for, at et klinisk forsøg er planlagt, udført, kontrolleret, kvalitetssikret samt afsluttet og rapporteret på en sådan måde, at man er sikker på at forsøget er etisk og videnskabeligt acceptabelt, at forsøgspersonerne er beskyttede, data er korrekte og kan verificeres.

Det praktiske arbejde med GCP indebærer at der oprettes og vedligeholdes et kvalitetssikringssystem i form af Standard Operating Procedures (SOP).

SOP’erne giver forskrifter for alle trin i et klinisk lægemiddelforsøg fra protokolskrivning til databearbejdning og arkivering.

Forsøg der skal udføres efter GCP underkastes ?monitorering”. Monitoreringen, der bør afpasses efter forsøgets design, kompleksitet og størrelse, skal sikre at projektet afvikles i henhold til protokollen og SOP’er. Den overordnede forsøgsgennemførelse revideres ved audit, af udvalgte forsøg. Endelig er gennemførelsen af lægemiddelforsøg underlagt myndighedernes kontrol i form af Lægemiddelstyrelsens inspektioner.

Det ses oftere og oftere, at forskere enten i egne studier eller i studier lavet i samarbejde med industrien, vælger at gennemføre det kliniske studie i overensstemmelse med ICH-GCP, selvom der ikke er tale om et lægemiddelstudie, både af hensyn til kvaliteten af data, hvilke tidsskrifter der ønskes publiceret i, og/eller hvis der ønskes at opnå et Health Claim.

Anfører forskeren ICH-GCP som kvalitetsstandard for kliniske studier i ansøgningen, indgår dette i bevillingsgivers (f.eks. EU) vurdering.

Forskere er selvfølgelig forpligtet til efterfølgende at efterleve overholdelsen af ICH-GCP og dermed også at udføre den kvalitetskontrol (monitorering) som ICH-GCP kræver.

For at kunne foretage den påkrævede monitorering på de kliniske studier foreslås det, at der uddannes personale, der kan varetage monitoreringen af de kliniske studier, der initieres af forskerne på Science.

Det er i overensstemmelse med ICH-GCP, at monitorering kan foretages internt, så længe den interne monitorering har en konstruktion, der gør, at monitor er uafhængig af projektet (ikke er organisatorisk placeret under ?Investigator” og ikke har andre opgaver på projektet jvf. Delegation-LOG).

Formel requirements
Sundhedsvidenskabelig/?naturvidenskabelig uddannelse.

Literature
Jørgen T, Christensen E, Kampmann JP, Klinisk forskningsmetode, en grundbog, Munksgaard, 4. udgave, 2011. kan købes via:
http://www.academicbooks.dk/klinisk-forskningsmetode/erik-christensen/torben-joergensen/annette-joergensen/9788762814783
PRIS: 325,00 DKK
STUDIEPRIS:286 DKK

ICH-GCP Guidelines, Indexed Pocketbook,der kan købes via:
http://www.academicbooks.dk/en/search/apachesolr_search/ICH-GCP%20Guidelines
Pris: 88 DKK

+ diverse love og bekendtgørelser der alle findes online

Remarks
Eksamensdato: Onsdag d. 28. november kl. 9.00 til 12.00
Form: skriftlig, essay + multiple choice-opgaver - uden hjælpemidler
Bedømmelse: bestået/ikke bestået. (For at opnå resultatet bestået skal der skal være over 50% rigtige besvarelser)

Search
Click the search button to search Courses.


Course calendar
See which courses you can attend and when
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDecPublication of new courses
All planned PhD courses at the PhD School are visible in the course catalogue. Courses are published regularly.