Login for PhD students at UCPH      Login for others
SFOK19001U Lægemiddeløkonomi og regulering
Provider: Faculty of Health and Medical Sciences

Activity no.: 9999-21-30-81
Enrollment deadline: 01/06/2021
Date and time08.09.2021, at: 00:00 - 01.12.2021, at: 16:00
Regular seats
ECTS credits10.00

Aim and content

Note: this is a master level course offered by the Department of Public Health. You can find the full course description here

The course will also be open to PhD students. PhD students should apply as external students in order to obtain a slot in the course: https://healthsciences.ku.dk/education/student-mobility/guest-students/

After completion of the course, PhD students can apply for approval of the course and reimbursement of the course fee after applicable rules for approval of external courses. Please find more information on the Graduate School's website


Kursusindhold
Målet er, at den studerende opnår overblik over markedet for lægemidler og muligheder og udfordringer for regulering og tilegner sig indsigt i centrale problemstillinger, begreber og teorier inden for hovedtemaerne:
•Markedsstrukturen på lægemiddelområdet og vilkår for regulering af dette
•Alternative metoder til regulering af lægemiddelområdet, og deres styrker og svagheder

Faget giver en introduktion til og overblik over lægemiddelområdet med fokus på sygehusmedicin. I faget gennemgås udvikling af lægemidler, herunder innovation, omkostninger ved udvikling af lægemidler, opgavefordeling mellem den offentlige og den private sektor, offentligt-privat samarbejde, samt afprøvning af nye lægemidler; markedsstrukturens betydning for producenternes adfærd, herunder betydningen af monopoler/oligopoler og af om præparater er originale, parallelimporterede eller generiske; prisfastsættelse (herunder value based pricing, cost plus pricing, wiilingness to pay pricing samt mixed model pricing) og producenternes markedsføring af lægemidler; efterspørgselssiden og dens konsekvenser for køberadfærd; konkrete redskaber til regulering af priserne på lægemidler; samt centrale processer og aktører med hensyn til kvalitetssikring. En række empiriske felter gennemgås med udgangspunkt i primært økonomisk teori med relevans for folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger. Der lægges vægt på at skabe forståelse af markedsstrukturen på lægemiddelområdet og af samspillet mellem markedsstruktur og regulering. Faget omfatter såvel danske forhold, regulering på europæisk niveau, samt internationale erfaringer med regulering.

Målbeskrivelser
Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden
•Redegøre for struktur og funktion på markedet for lægemidler med fokus på sygehusmedicin, dets centrale aktører og processer, samt de vigtigste styringsredskaber og kvalitetsfremmende aktiviteter.

Færdigheder
•Selvstændigt analysere og vurdere et marked for et eller flere lægemidler med udgangspunkt i økonomisk teori.

Kompetencer
•Selvstændigt og kritisk analysere forskellige styringsredskaber på lægemiddelområdet med fokus på relevansen i konkrete markedssituationer af deres grundantagelser.

Undervisningsmateriale
Kompendium

Formelle krav
Ingen

Undervisningsform
Holdundervisning.

Remarks
Class work will include student presentations, group work and plenum discussion of readings, with short lectures by the course leader.

Arbejdsbelastning
Total: 275 timer

Feedbackform
Kollektiv
Rettevejledning efter skriftlig eksamen

Eksamen
Point:10 ECTS
Prøveform: Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen: Ingen
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt
Adgang til følgende hjælpemidler udover standardhjælpemidlerne på Peter Bangs Vej: Digitale noter - system til upload af studerende egne noter.
Bedømmelsesform: 7-trins skala
Censurform: Ingen ekstern censur. En intern bedømmer

Search
Click the search button to search Courses.


Course calendar
See which courses you can attend and when
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDecNew courses
Courses are published regularly. High demand courses are announced in spring and autumn.


Learn which courses are announced on fixed dates